דלג לתוכן עיקרי
70.72.21.64

פעולות 2001

תקציב מאושר: 170,527,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שההתחייבויות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב פעולות 2001 הוא ₪120,310,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪170,527,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?