דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות שההתחייבויות

70.72.21

307,465,000
בשנת 2004 תקציב פעולות שההתחייבויות הוא ₪191,560,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪307,465,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪239,954,399
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?