דלג לתוכן עיקרי
70.72.18.24

הכנסות ממכירת דירות "עמידר" שלא במסגרת מבצעי במכר בדיור הציבורי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שוטפות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות ממכירת דירות "עמידר" שלא במסגרת מבצעי במכר בדיור הציבורי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?