דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב פעולות שוטפות הוא ₪45,103,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,102,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,550,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪37,863,516
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?