דלג לתוכן עיקרי
70.72.18.03

תשתיות בישובי מיעוטים

תקציב מאושר: 4,405,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שוטפות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב תשתיות בישובי מיעוטים הוא ₪6,155,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,405,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪8,010,186
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)