דלג לתוכן עיקרי
70.72.11.10

השתתפות בהקמת מוסדות ציבור.

תקציב מאושר: 7,507,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שוטפות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות בהקמת מוסדות ציבור. הוא ₪4,726,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,507,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪4,095,133
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)