דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב פעולות שוטפות הוא ₪38,254,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪49,829,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪13,254,264
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?