דלג לתוכן עיקרי
70.70.13.03

השתתפות מתקציב פעולות שוטפות עבור סבסוד עלויות פיתוח באיזורי עדיפות לאומית

תקציב מאושר: -1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית משק סגור נצרת עלית (תחת תחום פרויקטים מיוחדים בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות מתקציב פעולות שוטפות עבור סבסוד עלויות פיתוח באיזורי עדיפות לאומית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)