דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרויקטים מיוחדים

70.70

542,725,000
בשנת 2012 תקציב פרויקטים מיוחדים הוא ₪44,480,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪542,725,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪543,725,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪904,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪656,163,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-193,993,678
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?