דלג לתוכן עיקרי
68.11.02.75

הכנסות מפסקי דין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב, תפעול וטיפול (תחת תחום מטה, תפעול ולשכות בסעיף רשות האוכלוסין).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הכנסות מפסקי דין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?