דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב רשות האוכלוסין הוא ₪790,039,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪145,436,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪123,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪378,772,000 (47.94%)
  • רכש וקניות: ₪368,543,000 (46.65%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪846,589,135
תחת סעיף זה מוקצים 2,098 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?