דלג לתוכן עיקרי
68.11.01.17

הכנסות שונות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטה ולשכות אוכלוסין (תחת תחום מטה, לשכות אוכלוסין בסעיף רשות האוכלוסין, ההגירה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות שונות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?