דלג לתוכן עיקרי
68.08.01.62

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטה יעודי (תחת תחום ביקורת הגבולות בסעיף רשות האוכלוסין, ההגירה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?