דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב ביקורת הגבולות הוא ₪12,587,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪48,444,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪49,444,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪71,525,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪15,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,811,000 (11.75%)
  • רכש וקניות: ₪41,014,000 (82.95%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪30,406,797
תחת סעיף זה מוקצים 39 תקני כח אדם , ובנוסף 3,076 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?