דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה - נמלי ים ומעברים יבשתיים

68.08.01.51

260,000
בשנת 2012 תקציב עבודה בלתי צמיתה - נמלי ים ומעברים יבשתיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪260,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,646,000.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪3,920,910
תחת סעיף זה מוקצים 816 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)