דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב שיא כוח אדם-קו קדמי רשות שדות התעופה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪615,000.
תחת סעיף זה מוקצים 16 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?