דלג לתוכן עיקרי
68.01.11.04

הכנסות מפעולות גירוש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידה לטיפול במורחקים (תחת תחום אגף אכיפה בסעיף רשות האוכלוסין, ההגירה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות מפעולות גירוש לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?