דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב אגף אכיפה הוא ₪84,566,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪199,237,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,483,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪58,845,000 (29.54%)
  • רכש וקניות: ₪134,766,000 (67.64%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪101,637,252
תחת סעיף זה מוקצים 185 תקני כח אדם , ובנוסף 2,517 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?