דלג לתוכן עיקרי
67.07.01

השתתפות בבתי חולים

תקציב מאושר: 25,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום השתתפות בבתי חולים בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1999 תקציב השתתפות בבתי חולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?