דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בבתי חולים

67.07

25,000,000
בשנת 1999 תקציב השתתפות בבתי חולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?