דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב הקמה ושיפוץ מבני משטרה הוא ₪71,498,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪165,611,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪14,540,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪180,151,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪25,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪297,156,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪197,519,640
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?