דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב פיתוח - משטרה הוא ₪288,945,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪258,066,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪14,540,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪272,606,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪60,866,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪410,934,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪359,957,149
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?