דלג לתוכן עיקרי
52.01.17.79

הכנסות מפינוי נכסים בת"א

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הקמת ושיפוץ מבני משטרה (תחת תחום מבנים למתקני משטרה בסעיף מבני משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות מפינוי נכסים בת"א לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?