דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב מבנים למתקני משטרה הוא ₪145,706,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪160,870,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪20,471,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪181,341,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪48,078,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪277,097,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪120,063,514
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?