דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדי הממשלה בביצוע התאמות בקריה

51.03.12.04

-1,564,000
בשנת 2004 תקציב השתתפות משרדי הממשלה בביצוע התאמות בקריה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,564,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?