דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב קרייה בתל אביב הוא ₪269,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,322,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,564,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,886,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪100,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪7,212,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪987,965
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?