דלג לתוכן עיקרי
43.01.05.05

הכנסות מגורמי חוץ שונים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית עבודות עבור גורמי חוץ (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות מגורמי חוץ שונים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?