דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪66,665,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪141,226,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪12,373,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪153,599,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪27,484,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪53,053,000 (34.54%)
  • רכש וקניות: ₪96,046,000 (62.53%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪69,446,628
תחת סעיף זה מוקצים 236 תקני כח אדם , ובנוסף 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?