דלג לתוכן עיקרי
43.01.03.14

ארכיון וגיבוי חומר קריטי

תקציב מאושר: 432,000
תקנה תקציבית בתכנית מיכון ומחשוב (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב ארכיון וגיבוי חומר קריטי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪432,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪785,187
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)