דלג לתוכן עיקרי
42.76.01

תשלומי פיצויים והחזר

תקציב מאושר: 5,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תשלומי פיצויים והחזר בסעיף מענקי בינוי ושיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1998 תקציב תשלומי פיצויים והחזר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪28,714,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪33,714,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪33,714,000 (100%)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?