דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומי פיצויים והחזר

42.76

5,000,000
בשנת 1998 תקציב תשלומי פיצויים והחזר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪28,714,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪33,714,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪33,714,000 (100%)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?