דלג לתוכן עיקרי
40.30.05.51

רזרבה לשכר

תקציב מאושר: 1,164,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום תחום פעולה כללי מע"צ בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רזרבה לשכר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,164,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?