דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחום פעולה כללי מע"צ

40.30

155,660,000
בשנת 2003 תקציב תחום פעולה כללי מע"צ הוא ₪146,446,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪155,660,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,150,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪118,486,000 (76.12%)
  • רכש וקניות: ₪29,096,000 (18.69%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪162,150,053
תחת סעיף זה מוקצים 569.5 תקני כח אדם , ובנוסף 51 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?