דלג לתוכן עיקרי
40.30.05.42

שכר עידוד - עובדים מקצועיים כבישים

תקציב מאושר: 898,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום תחום פעולה כללי מע"צ בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שכר עידוד - עובדים מקצועיים כבישים הוא ₪608,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪898,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,025,808
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)