דלג לתוכן עיקרי
40.30.05.33

שכר עידוד - הנהלה

תקציב מאושר: 151,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום תחום פעולה כללי מע"צ בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שכר עידוד - הנהלה הוא ₪211,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪151,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪131,273
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)