דלג לתוכן עיקרי
40.30.05.11

עב"צ - אמרכלות כבישים

תקציב מאושר: 543,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום תחום פעולה כללי מע"צ בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב עב"צ - אמרכלות כבישים הוא ₪1,340,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪543,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,294,203
תחת סעיף זה מוקצים 25 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)