דלג לתוכן עיקרי
40.30.03

אמרכלות כבישים

תקציב מאושר: 35,361,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי מע"צ בסעיף תחבורה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב אמרכלות כבישים הוא ₪29,561,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪35,361,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪27,489,000 (77.74%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪33,124,048
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?