דלג לתוכן עיקרי
39.11.01.22

הכנסות מגורמים שונים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעילות משרד התקשורת (תחת תחום משרד התקשורת בסעיף משרד התקשורת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב הכנסות מגורמים שונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?