דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד התקשורת

39

81,864,000
בשנת 2024 תקציב משרד התקשורת הוא ₪81,864,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪132,269,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪56,894,000 (69.5%)
  • תמיכות והעברות: ₪4,800,000 (5.86%)
  • רכש וקניות: ₪18,890,000 (23.07%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪92,882,983
תחת סעיף זה מוקצים 151.5 תקני כח אדם , ובנוסף 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?