דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב משק המים - כללי לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪36,533
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?