דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב רשות ממשלתית למים לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪36,545
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?