דלג לתוכן עיקרי
34.06.04.34

הכנסות ממנהל מקרקעי ישר ישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום מינהל המחקר למדעי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות ממנהל מקרקעי ישר ישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?