דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מינהל המחקר למדעי

34.06

98,585,000
בשנת 2012 תקציב מינהל המחקר למדעי הוא ₪71,926,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪98,585,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪100,585,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪49,950,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪15,300,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪27,414,000 (27.25%)
  • רכש וקניות: ₪69,861,000 (69.45%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪68,000,563
תחת סעיף זה מוקצים 180 תקני כח אדם , ובנוסף 799 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?