דלג לתוכן עיקרי
34.06.04.19

השתתפות רשות המים

תקציב מאושר: -2,818,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום מינהל המחקר למדעי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב השתתפות רשות המים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,818,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪-3,468,816
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)