דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות ממכירת שירותים לגורמי חוץ

34.06.04.14

-
בשנת 2012 תקציב הכנסות ממכירת שירותים לגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-4,227,196
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)