דלג לתוכן עיקרי
27.13.01.07

השתתפות בפיצוי לנפגעים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בהוצאות מינהל (תחת תחום השתתפות בהוצאות מינהל בסעיף הקצבות לביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב השתתפות בפיצוי לנפגעים הוא ₪1,920,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪723,115
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)