דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / העברות לביטוח הלאומי

64,747,133,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא העברות לביטוח הלאומי, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

הביטוח הלאומי הוא גוף סטטוטורי (גוף הפועל מכוח חוק) אשר פועל, כמשתמע משמו, כמוסד ביטוחי – תשלום שוטף בעת שגרה מבטיח קבלת ההחזרים במקרה הצורך.

פרט לקצבאות הביטוחיות שמחלק המוסד לביטוח לאומי, באחריותו גם קצבאות שאינן ביטוחיות, והכספים עבורן מגיעים ישירות מאוצר המדינה. תשלומים אלו ניתנים במקרים בהם המדינה בחרה לתגמל אוכלוסיות מסוימות למרות שלא צברו זכויות ביטוחיות, והביטוח הלאומי אינו אלא צינור להעברת כסף זה.

— מקור: ויקיפדיה

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / העברות לביטוח הלאומי הוא ₪64,747,133,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪64,747,133,000 (100%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪53,583,442,006
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה