דלג לתוכן עיקרי
26.03.41.34

מכירת שירותים למשרדי הממשלה

תקציב מאושר: -2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים סביבתיים (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מכירת שירותים למשרדי הממשלה הוא ₪-2,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-100,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)