דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעילות יחידות המשרד

26.03

299,750,000
בשנת 2012 תקציב פעילות יחידות המשרד הוא ₪152,840,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪299,750,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,566,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪305,316,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,320,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪151,171,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪26,080,000 (8.54%)
  • רכש וקניות: ₪249,736,000 (81.8%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪100,341,478
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?