דלג לתוכן עיקרי
26.03.40.01

פעולות אשכול תעשיות

תקציב מאושר: 23,188,000
תקנה תקציבית בתכנית אשכול תעשיות (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות אשכול תעשיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪23,188,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,417,034
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)